Profesionálny prístup, príjemné prostredie a maximálna diskrétnosť

Klinika plastickej a estetickej chirugie Posonium Clinic sa nachádza v centre Bratislavy. Sme skúsený zdravotnícky
tím a svoje služby poskytujeme už roku 1998. Ponúkame profesionálny prístup, príjemné prostredie
a maximálnu diskrétnosť.

Odborným garantom Posonium Clinic je plastický chirurg MUDr. Jozef Fábry (1957), ktorý má za sebou niekoľko tisíc
estetických operácií. V roku 1982 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, v roku 1986 atestoval zo všeobecnej
chirurgie, v roku 1991 z plastickej chirurgie. V rokoch 1986 až 1997 pracoval na Klinike plastickej chirurgie v Bratislave,
od roku 1998 pôsobí v privátnej praxi. Absolvoval rôzne stáže, publikoval v odborných časopisoch a je autorom viacerých
prednášok na odborných podujatiach. Ako odborný konzultant spolupracoval na príprave knihy Martiny Krajčírovej
Plastika - krása spod skalpela. Spolupracuje s televíziami, rozhlasom a printovými médiami.

konzultacia
Copyright © 2016 CODES CREATIVE STUDIO