Profesionálny prístup, príjemné prostredie a maximálna diskrétnosť

MUDr. Jozef Fábry

špecialista v odbore plastická a estetická chirurgia, vedúci kliniky plastickej
a estetickej chirurgie Posonium Clinic

1957 narodil sa vo Zvolene
1982 ukončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
1986 absolvoval atestáciu I. st. v odbore všeobecná chirurgia
1991 absolvoval atestáciu II. st v odbore plastická chirurgia
1986 – 1997 pracoval na Klinike plastickej chirurgie v Bratislave
1998 – doteraz pôsobí v privátnej praxi

MUDr. Filip Fábry

špecialista v odbore všeobecná chirurgia

1991 narodil sa v Bratislave
2015 ukončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
2021 absolvoval atestáciu v odbore chirurgia
2015 – doteraz pracuje na Chirurgickej klinike UN v Bratislave

MUDr. Juraj Hraško

špecialista v odbore anesteziológia a resuscitácia, vedúci anestezioIologického tímu Octavianus

1963 narodil sa v Bratislave
1990 ukončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
1993 absolvoval atestáciu I. st. v odbore anesteziológia a intenzívna medicína
1998 absolvoval atestáciu II. st. v odbore anesteziógia a intenzívna medicína
1990 – 1999 pracoval ako anesteziológ na klinike ARO vo Fakultnej nemocnici v Ružinove
1999 – 2002 primár oddelenia ARO Národného ústavu tuberkulózy a pľúcnych chorôb
2003 – doteraz pôsobí ako samostatný poskytovateľ v odbore anesteziológia a resuscitácia
  www.octavianus.sk

Barbara Drexlerová

zdravotná sestra, špecializácia operačná sestra

1974 narodila sa v Bratislave
1993 ukončila Zdravotnú strednú školu s maturitou v Bratislave
2003 – 2005 absolvovala špecializáciu na operačnú sestru
1993 – 1994 pracovala na I. ortopedickej klinike FN Bratislava
1994 – 1995 pracovala v Národnom onkologickom ústave v Bratislave
1998 – 2000 pracovala na II. ortopedickej klinike FN Bratislava
2000 – doteraz pracuje na súkromnej klinike plastickej a estetickej chirurgie Posonium Clinic
Copyright © 2016 CODES CREATIVE STUDIO